Kreatív angol

 

Aki foglalkozott nyelvtanulással biztosan találkozott már a Gál Ottó által kifejlesztett "Kreatív nyelvtanulás" módszerével. Az oldalukon a következő olvasható:

"Ön bizonyára kíváncsi mi a fő különbség a "hagyományos" nyelvtanulási módszerek és a Gaál Ottó által kifejlesztett Kreatív Nyelvtanulás között.
Nos, a Kreatív Nyelvtanulás, - nevéhez híven - a nyelvtanulót passzív hallgatóból a tanulási folyamat aktív résztvevőjévé, irányítójává, főszereplőjévé teszi.
 
S nem csak azáltal, hogy a maga választja meg a tanulás helyét, idejét, tempóját, hanem az idegen nyelvhez való viszonya is teljesen megváltozik.

Nem olvasmányok, szavak, szabályok passzív befogadója, hanem alkotó, kreatív résztvevő az első pillanattól. A megadott szavakból és nyelvtani szabályokból kiindulva szóban saját mondatrészeket, mondatokat alkot, vagyis megszólal, beszél az idegen nyelven!"

Az elv lényegében nagyon egyszerű. Úgy tanulunk új nyelvet ahogyan az anyanyelvünket tanultuk. Nyelvtani szabályok magolása nélkül. A nyelvtanulók döntő többségének ekkor megy el a kedve az egésztől.
Egy hatéves gyerek nagyszerűen beszéli az anyanyelvét anélkül, hogy tudná mi az a melléknévi igenév, ismerné az alanyi és tárgyas ragozás közti különbséget. Fogalma sincs arról, hogy amikor a játékáról beszél, éppen birtokos esetet használ, 
Viszont a szüleitől hallott rengeteg példamondat alapján hibátlanul használja ezeket.
Erre a módszerre épül a Kreatív Nyelvtanulás.

Az anyagot átnézve azonban úgy találtam, a leckéken belüli anyagrészek hanganyaga rendkívül hiányos, több mint a kétharmada hiányzik és a nagyobbik része csak az idegen nyelven hangzik el.Így kissé nehézkes a hallás utáni tanulás.
Ezért gondoltam úgy, hogy elkészítem a teljes hanganyagot minden egyes példamondattal.

Minden leckét négy változatban készítettem el. 

Az első kettőnél elhangzik a magyar mondat majd annak angol fordítása a beszédtempónál egy kissé lassabban, férfi lletve női előadóval.

A másik kettőnél csak angolul hangzik el a mondat és egy kicsit gyorsab tempóban.

Az itt következő videó az első szólap hanganyagát tartalmazza!

Flag Counter